Επικοινωνία:
Σ. Β. Αναστασιάδης
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιωάννινα 45110 Τηλ: 26510-98818
 
 

INTERSAFE
Διδασκαλία και έρευνα στην πληροφορική με εφαρμογές στη δημόσια ασφάλεια
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που βελτιώνει την τεχνογνωσία στη διαχείριση μεγάλου αριθμού ψηφιακών ροών δεδομένων. Οι ροές δεδομένων παράγονται από συσκευές παρατήρησης της κυκλοφορίας αστικών και παραμεθόριων περιοχών καθώς και αισθητήρες καταγραφής διαφόρων περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών. Θεωρούμε ότι η χρήση αισθητήρων σε ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης παράνομων ενεργειών (π.χ. εμπρησμών) άλλα και της έγκαιρης αντιμετώπισης διαφόρων φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τεχνική Περιγραφή

Από τεχνική άποψη, η ευρεία χρήση αισθητήρων υψηλής πιστότητας δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα αποδοτικής διαχείρισης, αξιόπιστης καταγραφής και ασφαλούς προσπέλασης δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η ψηφιοποίησή των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και ψηφιακή διαχείριση των ροών δεδομένων. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης των ροών δεδομένων, η αξιόπιστη αποθήκευσή τους με ανοχή σε σφάλματα και φυσικές καταστροφές και η ασφαλής προσπέλασή τους από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Παρόλη την πρόσφατη βελτίωση στην τεχνολογία μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων, η διαχείριση ροών δεδομένων παραμένει δύσκολη λόγω των απαιτήσεων πραγματικού χρόνου που εμπλέκει.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του έργου αναφέρεται στη βελτίωση του προγράμματος σπουδών πληροφορικής και αξιοποίηση των σχετικών εργαστηριακών υποδομών στο Πανεπιστήμιο της Αυλώνας (University of Vlora). Στα πλαίσια επισκέψεων, μέλη του διδακτικού προσωπικού του εταίρου είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν με μελή ΔΕΠ του Π. Ιωαννίνων και να ενημερωθούν για τον τρόπο διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων. Επίσης, σε επίσκεψη εκπροσώπου της διοίκησης του αλβανού εταίρου στα Ιωάννινα δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων στο εγγύς μέλλον. Το Πανεπιστήμιο της Αυλώνας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994 και με 13000 εγγεγραμμένους φοιτητές σήμερα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Αλβανίας.

 
      
 
     
                 
 
home
     
     
  Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.  
  Copyright 2008 © Disclaimer